Jul fest 4/12

Klubben ha julfest och bjuder på mat enligt tradition.

Anmälan i klubban snarast.