SFK-LAXEN´s sjöar

SFK-LAXEN´s sjöar

Vi har den bestämda uppfattningen att vi inte får ta ut mer fisk ur våra vatten än vad vattnet tål och att det är en fiskeklubbs skyldighet att bedriva en fungerande vattenvård till glädje för djurlivet runt och i alla våra vatten.

SFK-LAXEN har tillgång till fem trevliga sjöar.

Aktuella kartor finns att hämta på klubbstugan.

(filerna är i PDF-format)