SFK-LAXEN

SFK-LAXEN

SFK Laxen i Halmstad har som målsättning  

att klubben är till för alla typer av fiske, från havsfiske, mete till lax och öringfiske. Klubben skall vara en naturlig träffpunkt, där medlemmar kan utbyta erfarenheter och få kunskaper till sitt fiske.

 

 SFK Laxens Ungdomar

I föreningen har vi inga förhandskrav på våra ungdomar  utan alla är välkomna att vara med och vår förhoppning är att alla skall kommer hem med nya kunskaper om både fiskart, naturvård, allemansrätt som hela vårt ekosystem men framförallt kamratskap. Ungdomarna och ledare lär sig av varan om vikten av respekt för naturen och om varandra.

 

Svenska spel 

Klubben är nu registrerad på Svenska spel vilket innebär att du som bruka spela på tips, lotto mm kan uppge klubbens namn. På allt du spelar får klubben poäng – var krona du spelar för ger klubben 10 poäng . Alla poäng klubben har samlat på sig under ett år ingår i årets fördelning som Svenska spels ger – 50 miljoner. Med andra ord på var krona som du spelar för kommer klubben framöver att få högre fördelningstal av dessa 50 miljoner.

När du lämnar ditt spel uppger du att du önskar att ansluta detta till SFK Laxen i Halmstad.

Panta mera.

Klubben samlar pant, även utländska burkar fungerar. Detta är en bra inkomst till vår ungdomssektion. Lämnar in er pant på klubbstugan.

Kalvs familjecamping sponsrar ungdomarna med all pant som de får in under sin campingsäsong. Tack för detta.

Bra och fungerande fiskevård i klubben.

Vår målsättning är att klubben skall bedriva en bra och fungerande fiskevård, helt i samklang med naturen.

Vi har den bestämda uppfattningen att vi inte får ta ut mer fisk i våra vatten, än vad vattnet tål och att vårt fiske skall ske så skonsamt som möjligt. All fisk som fångas och som måste återsättas, skall hanteras med största varsamhet och så skonsamt som möjligt. Fiskevård är ett långsiktigt arbete som tar tid och som är ett måste för vårt och våra barns framtida fiske. I vår fiskevård ingår även varsamhet med mark kring våra vatten och att vårt fiske fungera i samklang med jordbruk och annan verksamhet.

 

 


 

 

bug1

bug2