Ungdomar

Ungdomar

SFK Laxens ungdomar

Vi är en grupp ungdomar i olika åldrar – tjejer som killar, som bedriver fiske i olika former i Sportfiskeklubben Laxen Halmstad. Fiskeaktiviteterna gör vi tillsammans minst en gång i veckan genom att binda flugor, göra drag och givetvis åker vi ut på mängder av fiskeutflykter.

Våra fiskeaktiviteter skapar en enorm stor glädje för oss alla – både ungdomar som ledare genom att vi få vara ute i naturen och ta del av den biologiska mångfalden i och omkring våra vattendrag. Samtidigt få ungdomar känna denna härliga gemenskap som fiskeutflykterna och övriga aktiviteter ger oavsett ålder och kön.

I föreningen har vi inga förhandskrav på dem som deltar utan alla är välkomna att vara med och vår förhoppning är att alla skall kommer hem med nya kunskaper om både fiskart, naturvård, allemansrätt som hela vårt ekosystem men framförallt kamratskap. Ungdomarna och ledare lär sig av varan om vikten av respekt för naturen och om varandra.

Vi har alltid utrustning att låna ut.

Vi i fiskeklubben Laxen i Halmstad har som övergripande mål att alla ungdomar skall kunna vara med på alla våra arrangemang oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar och av denna orsak står fiskeklubben laxen för alla ungdomarnas kostnader – mat, resor och fiskekort.

Fiske är en annan form av föreningsliv som ofta kommer i bakgrunden till de mer etablerade idrottsformerna, men är ett bra forum för ungdomar. Fisket ger samtidigt möjligheter att kommer ut i naturen och få den fina kamratskap med andra ungdomar och lärdom om vår natur.


Klubbens ungdomars verksamhet 

Vi kommer att i största möjliga mån fiska en gång i veckan under fiske säsongen med undantag över semestertiden . Detta sker på olika platser och meddelas ut varje vecka. Varje år gör klubben hajker för våra ungdomar.

Veckans aktivitet läggs ut på  på vår Facebook sida, denna är privat för klubbens medlemmar. När man bli medlem bjuds man in på vår sida. Vill man har information om kommande aktiviteter utan att se in på sidan får man kontakta någon ungdomsledare .

Stora aktiviteter som Hajk läggs även ut här på  klubbnytt

 

 

Övrig verksamhet.

Målet för klubbens ungdomsverksamhet är fiske och åter fiske.  

Under den tid på året som ungdomarna inte kan bedriva fiske utomhus kommer det vara möjligt att med seniorerna  binda flugor inne i vår klubblokal på Torsdagar kl 18:00. 

Arne Andersen, Marcus Fallheim och Leli Bengtsson ungdomsansvariga i SFK Laxen 

ungdomsansvariga.

karlssonleli@gmail.com

0733 01 64 07

 

Pantamera
Vi samlar pant som skapa inkomst för föreningen. Alla burkar är ok även tyska. Lämna in dem på klubb
stugan eller ring Martin Andersson .

Kalvs familjecamping sponsrar ungdomssektionen med all sin pant som de får in under sin campingsäsong, tack för detta.

Svenska spel

Klubben är nu registrerad på Svenska spel vilket innebär att du som bruka spela på tips, lotto mm kan uppge klubbens namn. På allt du spelar får klubben poäng – var krona du spelar för ger klubben 10 poäng . Alla poäng klubben har samlat på sig under ett år ingår i årets fördelning som Svenska spels ger – 50 miljoner. Med andra ord på var krona som du spelar för kommer klubben framöver att få högre fördelningstal av dessa 50 miljoner.

När du lämnar ditt spel uppger du att du önskar att ansluta detta till SFK Laxen i Halmstad.

__________________________________