Bokning båt

Bokning båt

 

sailing-ship-icon

Klubben har  båtar – en i Lilla Skärsjön, en i Träasjön, och en i Suseån . 

 

Generellt

Om du vill boka klubbens båtar skicka du ett sms  till Marcus 0724457639

 

 

Båtarna får bokas tidigaste 3 dagar innan man beräkna att använda den och endast en gång i sänder.

Alla båtar har ett kombinationslås och koden får du vid bokningen av Marcus

 Alla som använder klubbens båtar skall använda flytväst.

 För allas trevnad tvätta båten invänd – dra upp båtarna på land och lås dem – samt lås fast årorna på det sätt du hittade dem. 

Vid problem eller vid behov av reparation ring Martin eller Marcus .

Skitfiske på er

Vänligen Styrelsen.