Årsmötet 2017

Årsmötet är planerat

Datum 7/2 kl 19:00

Kallelse kommer i postlådan i början av Januari.

Väl mött Styrelsen