Årsmötet 16/3 kl 19:00 Dagordningen

Årsmötet 16/3 kl 19:00 Dagordningen

 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Mötets behöriga utlysande
 • 3 Val av mötesfunktionärer.
 • 4 Styrelsens förvaltningsberättelse.
 • 5 Revisorernas berättelse.
 • 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 7 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
 • 8 Val av revisorer jämte suppleanter.
 • 9 Val av erfoderliga kommitéer.
 • 10 Fastställande av avgifter.
 • 11 Styrelsens rapport.
 • 12 Motioner och ärenden.

12.1 – Redovisning av tillsynen i våra vatten.

12.2 – Hedersmedlemmar.

12.3 – 60-årsfest.

” Mötet avslutas.

Kommentarer är stängda.