Ungdomar

SFK Laxens ungdomar

Vi är en grupp ungdomar i olika åldrar – tjejer som killar, som bedriver fiske i olika former i Sportfiskeklubben Laxen Halmstad. Fiskeaktiviteterna gör vi tillsammans minst en gång i veckan genom att binda flugor, göra drag och givetvis åker vi ut på mängder av fiskeutflykter.

Våra fiskeaktiviteter skapar en enorm stor glädje för oss alla – både ungdomar som ledare genom att vi få vara ute i naturen och ta del av den biologiska mångfalden i och omkring våra vattendrag. Samtidigt få ungdomar känna denna härliga gemenskap som fiskeutflykterna och övriga aktiviteter ger oavsett ålder och kön.

I föreningen har vi inga förhandskrav på dem som deltar utan alla är välkomna att vara med och vår förhoppning är att alla skall kommer hem med nya kunskaper om både fiskart, naturvård, allemansrätt som hela vårt ekosystem men framförallt kamratskap. Ungdomarna och ledare lär sig av varan om vikten av respekt för naturen och om varandra.

Vi i fiskeklubben Laxen i Halmstad har som övergripande mål att alla ungdomar skall kunna vara med på alla våra arrangemang oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar och av denna orsak står fiskeklubben laxen för alla ungdomarnas kostnader – mat, resor och fiskekort.

Fiske är en annan form av föreningsliv som ofta kommer i bakgrunden till de mer etablerade idrottsformerna, men är ett bra forum för ungdomar. Fisket ger samtidigt möjligheter att kommer ut i naturen och få den fina kamratskap med andra ungdomar och lärdom om vår natur.


Klubbens ungdomars verksamhet 2019

Vi kommer att en gång i veckan träffas och bedriva fiske. Detta sker på olika platser och meddelas ut varje vecka. Aktivitets kalendern är bara de stora punkterna som hajker osv.

Veckans aktivitet läggs ut på klubbnytt och skrivs på vår facebook sida SFK Laxens Halmstad ungdomar .

 

 

Aktivitets kalender Ungdomar 2018

30/1  Årsmöte

7/4 Fiske i suseån, soppa serveras

17/5- 19/5   Hajk kalv

1/11-3/11 Hajk Sunnedamm

Alla andra aktiviteter lägger vi återkommande ut på vår sida på facebook.

Kontakta Marcus falheim 0765764454 eller Leli Bengtsson 0733016407

 

 

Övrig verksamhet.

Målet för klubbens ungdomsverksamhet är fiske och åter fiske.  

Under den tid på året som ungdomarna inte kan bedriva fiske utomhus kommer det att genomföras aktiviteter i klubbstugan på måndagskvällar. 

Aktiviteter på måndagskvällar är helt inriktade på sportfiske — typ flugbindning, redskapstillverkning, filmvisning mm.

De arrangemangspunkter som i denna arrangemangs lista förekommer kan ändras med avseende på tillkommande arrangemang men även ställas in beroende på väder.  Förändringar meddelas genom klubbens hemsida eller genom epost utskick.

Jan Alexandersson, Marcus Fallheim och Leli Karlsson ungdomsansvariga i SFK Laxen 

ungdomsansvariga.

karlssonleli@gmail.com

0733 01 64 07

jan.alexandersson63@gmail.com

 

Till alla medlemmar.

Inga veckobrev kommer att sändas ut under 2016,utan gällande verksamhet kommer att publiceras på SFK-Laxen. se

Pantamera
Vi samlar pant som skapa inkomst för föreningen. Alla burkar är ok även tyska. Lämna in dem på klubb
stugan eller ring Martin Andersson .

Kalvs familjecamping sponsrar ungdomssektionen med all sin pant som de får in under sin campingsäsong, tack för detta.

Svenska spel

Klubben är nu registrerad på Svenska spel vilket innebär att du som bruka spela på tips, lotto mm kan uppge klubbens namn. På allt du spelar får klubben poäng – var krona du spelar för ger klubben 10 poäng . Alla poäng klubben har samlat på sig under ett år ingår i årets fördelning som Svenska spels ger – 50 miljoner. Med andra ord på var krona som du spelar för kommer klubben framöver att få högre fördelningstal av dessa 50 miljoner.

När du lämnar ditt spel uppger du att du önskar att ansluta detta till SFK Laxen i Halmstad.

__________________________________