Tillstånd klart

Vårt tillstånd att få sätta i Regnbåge i holkarna är nu godkänt.

Vi har nu tillstånd även för hela 2016.

Mvh Styrelsen