Styrelsemöte 4/6 kl 19:00

Nästa styrelsemöte kommer att vara torsdag 4/6 kl 19:00 i klubbstugan.