Höstmöte 18/11

Höstmötet kommer att vara onsdag 18/11 kl 19:00

Väl mött Styrelsen