Bokning båt

 

sailing-ship-icon

Klubben har  båtar – en i Långsjön, en i Träasjön, en i Älvasjön och en i Suseån . Båt finns att låna i Havet och ligger i Grötvikshamn 

 

Generellt

Om du vill boka klubbens båtar skicka du ett sms till Martin 073-3681444.

 

 

Båtarna får bokas tidigaste 3 dagar innan man beräkna att använda den och endast en gång i sänder.

Båten i Älvasjön och Långsjön har årorna på plats och där finns ett kombinationslås, ring/sms Martin så får du koden.

 Alla som använder klubbens båtar skall använda flytväst.

 För allas trevnad tvätta båten invänd – dra upp båtarna på land och lås dem – samt återlämna åror och nycklar

 

Båten för fiske i Havet

Fiskeklubbens båt för fiske i Havet ligger i grötviks hamn på båtplats nr 339 – inre hamnen och mot bergssidan. Båten kan lånas av alla medlemmar. 

Länsstyrelsens fiskeregler när det gäller fisket i havet -om fisk storlek finns i båten och det är upp till var medlem att följa den  samma.

I båten för fisket i havet finns anvisningar om skötseln och hantering av båten. Vid problem eller felrapportering  ring  Martin 0733681444 eller Leli Karlsson 0733016407

 Medtag eget bränsle – blyfri 95 otan  

 Efter ditt användande – För allas trevnad tvätta båten invändigt och glöm inte att fylla på  bensintanken   

 OBS!! Havet kan vara svårt – gå aldrig ut om man är osäker på väderläget. 

 

Hälsningar Styrelsen